Biogram

Home / Biogram

Dr hab. n. med. Hady Razak Hady

Historia
Adiunkt w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Urodził się 1.07.1963r w Iraku w Najafie, w tym mieście ukończył szkoła podstawowa i średnia ,,Al. Gafarii” w 1979r, a następnie Liceum Ogólnokształcące ,,Al. Huarneq – 1886r” 1979-1983r. Przyjechał do Polski w 1983 roku i rozpczeł kurs z języka Polskiego w Studium Języka Polskiego dla cudzoziemców w Łodzi.

Nauka

Studiował na wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1984-1990. Staż lekarski podyplomowy odbył Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku 1990-1991r. W I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku jako stypendysta Towarzystwa Polsko-Arabskiego ukończył pierwszy stopień w 1994r, a następnie drugi stopień w 1998r w zakresie chirurgii ogólnej, kierownikiem specjalizacji był dr n. med. Marek Róg.

Praca

W latach 1998-2000 pracował w I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Państwowego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Od 2000r został zatrudniony na stanowisko asystenta w I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Państwowego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i tym samym W roku 2004 awansował na stanowisko adiunkta w/w Klinice. W latach 2003-2006 pracował jednocześnie także na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Powiatowego w Zambrowie. W roku 2012 pracował na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Powiatowego w Augustowie. Od roku 2006 bez przerwie pracuje na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Powiatowego w Łapach.

Działalność dydaktyczna

Na trzecim roku studiów wstąpił do Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastrologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku pod kierownictwem dr hab. n. med. Andrzeja Klepackiego. Działalność dydaktyczna obejmuje prowadzenie ćwiczeń, seminariów
i wykładów dla studentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego UMB z zakresu chirurgii ogólnej. Pełny także funkcję koordynatora zajęć z chirurgii ogólnej dla studentów III roku stomatologii UMB. Działalność dydaktyczna obejmuje również ćwiczenia i seminaria w zakresie chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej przeznaczone dla studentów z kierunku pielęgniarstwa, dietetyki, ratownictwa medycznego i położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Działalność dydaktyczną realizuje także prowadząc szkolenia z zakresu chirurgii laparoskopowej skierowanej do chirurgów pracujących na oddziałach chirurgicznych
w Suwałkach, Ełku, Kolnie, Sokółce, Wysokiem Mazowieckim, Łapach i Zambrowie. Od 2007r jest koordynatorem Licznych warsztatów w zakresie zaawansowane techniki videochirurgii przewodu pokarmowego, bariatrycznej, dróg żółciowych, przepukliny brzusznej. Wygłosił liczne wykłady w zakresie chirurgii raka trzustki, tarczycy, chirurgii małoinwazyjnej i bariatrycznej na posiedzeniach i szkoleniach Białostockiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich (TCHP) jak również wspólnych posiedzeniach
z Białostockim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Był promotorem i kierownikiem 12 prac magisterskich i 5 prac licencjackich na kierunku pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. . Recenzował liczne prace magisterskie i licencjackie. Był także kierownikiem specjalizacji jednego rezydenta w zakresie chirurgii ogólnej. Obecnie pełny funkcję kierownika specjalizacji trzech rezydentów. uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach w kraju i zagranicy:

Szkolenia i kursy

1993 – Kurs Laparoskopowy Aeskulap Chifa, Poznań – Puszczykowo

1995 – Chirurgia Laparoskopowa-Centrum Szkoleniowo-Badawcze Akademii
Medycznej i Firmy Johnson & Johnson, Białystok

1997 – International Gastro – Surgical Club, Ateny

1998 – Kurs w zakresie leczenia raka żołądka – Oddział Nowotworów Górnego
Odcinka Przewodu Pokarmowego Kliniki Nowotworów Przewodu Pokarmowego Centrum Onkologii w Warszawie
-1999 – Kurs w zakresie leczenia raka trzustki – Oddział Nowotworów Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego Kliniki Nowotworów Przewodu Pokarmowego Centrum Onkologii w Warszawie

2005 – European School of Laparoskopy Surgery In Saint-Pierre University Hospital, Bruksela/ Belgia

2005 – Obesity Academy Foundation, Salzburg-Hallein/ Austria

2005 – Zaawansowane Operacje Laparoskopowe, Wejherowo- Gdynia
– 2006 – I Międzynarodowe Warsztaty z Zastosowaniem Nowych Technik Obrazowych i Technologii w Wideochirurgii, Warszawa

2007 – II Międzynarodowe Warsztaty z Zastosowaniem Nowych Technik Obrazowych i Technologii w Wideochirurgii, Warszawa

2008 – Covidien European Training Center, Elancourt/ Francja

2008 – Professional Education Program ETHICON ENDO-SURGERY,
Kowno / Litwa

2008 – III Warsztaty Nowych Technik Obrazowych Chirurgii Małoinwazyjnej, Sekcji Chirurgii Bariatrycznej TCHP, Warszawa

2008 – Zaawansowane Operacje Laparoskopowe, Wejherowo- Gdynia

2009 – IV Warsztaty Nowych Technik Obrazowych Chirurgii Małoinwazyjnej, Sekcji Chirurgii Bariatrycznej TCHP, Warszawa

2009 – Zaawansowane techniki laparoskopowe w chirurgii kolorektalnej i endokrynologicznej, Wrocław

2010 – Laparoskopowa resekcja w nowotworach jelita grubego , Warszawa

2011 – Clinical Immersion – Bariatric Surgery, AS SINT-JAN, Brugie/ Belgia

2011 – Zaawansowane Operacje Laparoskopowe, Gdańsk

2011 – Warsztaty z zaawansowanych technik laparoskopowych, Warszawa
– 2013 – Thyroidectomy MasterClass, Elancourt – Paris, Francja
– 2014 – Meeting of Japan – Hungary – Poland surgical Society – Tokyo, Japonia
– 2014 – IFSO, XIX. World Congress – Montreal, Quebec, Canada
– 2014 – Advanced Sleeve Gastrectomy – Aubagne, Marsylia, Francja
– 2015 – Bariatric Redo – Brugge, Belgia
– 2015 – IFSO – 20 World Congress – Wieden, Austria
– 2016 – I CEE Colorectal Symposium – Praga, Czech

Leczenie otyłości

Działalność naukowa dotyczyła głownie chirurgicznego leczenia otyłości i w maju 2005r wykonał w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, UMB pierwsze zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości. Wprowadził procedur bariatrycznych do regionu północno-wschodniej Polski stało się podstawą do stworzenia wspólnie z zespołem Kliniki liczącego się w kraju ośrodka chirurgii bariatrycznej i metabolicznej. Prowadzi badania w zakresu epidemiologii, patogenezy, diagnostyki i chirurgicznego leczenia nowotworów złośliwych trzustki. Od początku specjalizacji zainteresował chirurgii małoinwazyjnej i badania nad skutecznością chirurgii laparoskopowej/wideochirurgii w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, jamy brzusznej i otyłości. Prowadzi badania z zakresu epidemiologii, patogenezy, diagnostyki i chirurgicznego leczenia nowotworów łagodnych i złośliwych jelita grubego.

Publikacje:

Razak Hady H., Zbucki R.Ł., Łuba M., Gołaszewski P., Ładny R.J., Dadan J. Obesity as a social disease and the influence of environment al factors on BMI in own material. Advances In Clinical and Experimental Medicine 2010; 19, 3: 369-378.

Dadan J., Razak Hady H.,Zbucki R.Ł., Iwacewicz P., Bossowski A., Kasacka I. The activity of gastric ghrelin positive cells in obese patients treated surgically. Folia Histochemica et Cytobiologica 2009; 47, 2: 307-313.

Razak Hady H., Dadan J., Gołaszewski P., Safiejko K. Impact of laparoscopic sleeve gastrectomy on body mass index, ghrelin, insulin and lipid levels in 100 obese patients. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2012; 27, 4: 251-259.

Razak Hady H., Dadan J., Luba M. The influence of laparoscopic sleeve gastrectomy on metabolic syndrome parameters in obese patients in own material. Obesity Surgery 2012; 22, 1: 13-22.

Razak Hady H., Gołaszewski P., Zbucki R.Ł., Dadan J. The influence of laparoscopic adjustable gastric banding and laparoscopic sleeve gastrectomy on weight loss, plasma ghrelin, insulin, glucose and lipids. Folia Histochemica et Cytobiologica 2012; 50, 2 : 292-303.
W roku 2000 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Rak zewnątrzwydzielniczej części trzustki – występowanie, diagnostyka i możliwości chirurgicznego leczenia” Promotor rozprawy doktorskiej był Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Puchalski. w 2013 roku uzyskał tytuł doktora habilitacyjnego nauk medycznych na podstawie monotematycznego cyklu prac dotyczących operacji restrykcyjnych (regulowanej opaski żołądkowej – LAGB i mankietowej resekcji żołądka – LSG) w leczeniu otyłości olbrzymiej i ich wpływu na BMI, poziom greliny, insulinooporność, cukrzycę typu 2, zespół metaboliczny oraz inne choroby towarzyszące. Był autorem i współautorem 42 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych, 184 dowieszeń kongresowe w kraju i zagranicę. Był współautorem 7 rozdziałów następująco:
Puchalski Z, Łaszkiewicz J, Razak Hady H. Rak trzustki. Postępy w chirurgii. Piotrków Trybunalski, pod red. K. Bieleckiego, Z. Puchalskiego.1997.
Puchalski Z, Razak Hady H. Chirurgia trzustki. Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego. Pod red. Wojciecha Noszczyka, Fundacja-Polski Przegląd Chirurgiczny. w kolejnych latach 2002, 2003, 2004.
Dadan J, Razak Hady H, Sołdatow M, Paszko J. Chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej z uwzględnieniem roli pielęgniarskiej opieki pooperacyjnej. Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa chirurgicznego i opracyjnego. Praca zbiorowa pod redakcją Zbysława Wojciecha Grajka, 2010.
Sierżantowicz R, Kirpsza B, Razak Hady H, Trochimowicz L. Ocena jakości życia pacjentów operowanych z powodu nowotworu jelita grubego. Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa chirurgicznego i opracyjnego. Praca zbiorowa pod redakcją Zbysława Wojciecha Grajka, 2010.

Sympozja :

W roku 1996 był członek komitetu organizacyjnego i aktywny uczestnik posiedzeń brał udział w organizacji V Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich w Mikołajkach. W kolejnych latach jako członek komitetu organizacyjnego uczestniczył w przygotowaniu Zjazdu Polsko-Białoruskiego (1999r) oraz zjazdu „Polsko-Japońskie Dni Chirurgiczne” (2003r). W 2005r. w Białymstoku miał zaszczyt być współorganizatorem 62 Ogólnopolskiego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, w którym około 1500 uczestników z Polski i za granicy. Wspólnie z zespołem Kliniki organizowałem w latach 2007 i 2008 I i II Podlaskie Sympozja Chirurgiczne ,,Postępy w chirurgii”, a w 2010 roku III Podlaskie Sympozjum Chirurgiczne ,,Postępy w Chirurgii Metabolicznej” połączone z V Polsko-Białoruskimi Dniami Chirurgicznymi. Był jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia „Chirurgia Podlaska”, a od 2008r. jest jego vice-prezesem. W 2011r był aktywnym członkiem komitetu organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Chirurgii Metabolicznej a w 2012r. VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. ”Nowe Trendy i Kontrowersje w chirurgii endokrynologicznej oraz bariatrycznej”. Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich ( od 1992r.), Sekcja Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich ( od 1993r.), Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich (od 2005r) i International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) (od 2007r.).
Był wyróżniony następująco Dyplom za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2001/2002 wydany przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2002/2003. Dyplom za najlepszy plakat- 2nd Central European Congress of Surgery 2009, Katowice 2009. II miejsce za najlepsze plakaty- 65th Congress of the Association of Polish Surgeons, Łódź 2011.

Po godzinach:
Pasją dr hab. Hady Razak Hady są egzotyczne podróże połączone z trekkingiem górskim. Dotychczas stanął na Kilimandżoaro ( 5895m n.p.m.), Arraracie ( 5137 m n.p.m), próbował zdobyć Mt Blanc i Elbrus. Odwiedził m.in. Brazylię, Tanzanię, Kenię, Japonię, Kanadę. W najbliższej przyszłości planuje trekking u podnóży Himalajów w Nepalu.