Kontakt

Home / Kontakt

I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Białymstoku ,
ul.Marii Skłodowskiej-Curie 24A
,

tel. 85 746 82 78 lub tel. 85 746 86 70


Gabinet w Podlaskim Centrum Słuchu i Mowy Słuchmed Białystok, ul.Mickiewicza 74 (IIIp)

tel. 85 687 10 74

Poradnia OMEDA,
Białystok,ul.Fabryczna 39

tel. 85 743 69 21